Collector Desk

Shri Suresh Kakani IAS,
District Collector and DM
collector nanded
+91-2462-237101(O)
E-mail: collector (dot) nanded (@) maharashtra (dot) gov (dot) in
- माजी जिल्हाधिकारी - जिल्हाधिकारी मनोगत
ids
Notice Board / News
 • सन २०१६-१७ नांदेड जिल्ह्यातील रेती/ वाळू घाटांच्या पहिली फेरी ई निविदा व ई ऑक्शन.(03-Dec-2016,19MB)Click Herenew
 • जिल्‍हा परिषद नांदेड अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण Click Herenew
 • औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघाची प्रारूप यादी , जिल्हा नांदेड ( २४ नोव्हेंबर २०१६ ,98MB)(ENLISH)Click Herenew
 • औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघाची प्रारूप यादी , जिल्हा नांदेड ( २४ नोव्हेंबर २०१६ ,107MB)( मराठी)Click Herenew
 • शासकीय गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाण्याची विक्री करण्याची ई-निविदा (तिसरी वेळ )(23-Nov-2016,2140kb). Click Herenew
 • खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१४-१५ ते २०१६ -१७ मधील प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती ( ०७ नोव्हेंबर २०१६ ,456kb).Click Here
 • आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६ अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती ( ०७ नोव्हेंबर २०१६ ,2467kb).Click Here
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत नियुक्त ) सुधारीत अंतिम ( Revised Final)जेष्ठता सूची.( २५ ऑक्टोबर २०१६,206kb)Click Here
 • नांदेड जिल्हा सेतू समिती मार्फत जलयुक्त अभियानांतर्गत १७ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी जाहिरात ( २५ ऑक्टोबर २०१६,238kb)Click Here
 • नांदेड जिल्हा नागरी स्वच्छता अभियानात मराठवाड्यात अव्वल ( १४ ऑक्टोबर २०१६, 166kb)Click Herenew
 • कलम्बर विभाग सहकारी कारखाना कलम्बर (गांधीनगर) ता.लोहा पुनर्विक्री प्रक्रिया निविदा.Click Here
 • "आगामी कालावधीत जिल्ह्यात महानगरपालिका व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा मतदार यादीत नाव असल्याची खात्री करा. यादीत नाव नसल्यास यादीत नाव नोंदवा. कालावधी दिनांक १६ सप्टेंबर ते १४ऑक्टोबर २०१६. आपले BLO किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा. "(२२ सप्टे २०१६ )new
 • Govt Video Portal..Click Here
 • Govt Of India Web Directory.. Click Here
महिला सक्षमिकरण मोहिम
चलचित्र दालन
 
Top