Collector Desk

Shri Suresh Kakani IAS,
District Collector and DM
collector nanded
+91-2462-237101(O)
E-mail: collector (dot) nanded (@) maharashtra (dot) gov (dot) in
- माजी जिल्हाधिकारी - जिल्हाधिकारी मनोगत
digitalindia
ids
Notice Board / News
  • 1. ०८३ किनवट विधानसभा मतदार संघातील संभाव्य वगळणी यादी . Click Herenew
  • 2. भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ पोट कलम (१) ची जाहीर नोटीस (अर्धापूर नगर पंचायत अंतर्गत ) Click Here newannouncement
  • 3. जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची. Click Here
  • 4. जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची.Click Here
  • 5. Govt Video Portal..Click Here
  • 6. Govt Of India Web Directory.. Click Here
  • 7.०८८ लोहा विधानसभा मतदार (लोहा तालुका) संघातील संभाव्य वगळणी यादी . Click Here
महिला सक्षमिकरण मोहिम
 
Top