Collector Desk

Shri Suresh Kakani IAS,
District Collector and DM
collector nanded
+91-2462-237101(O)
E-mail: collector (dot) nanded (@) maharashtra (dot) gov (dot) in
- माजी जिल्हाधिकारी - जिल्हाधिकारी मनोगत
digitalindia
ids
Notice Board / News
 • कलम्बर विभाग सहकारी कारखाना कलम्बर (गांधीनगर) ता.लोहा पुनर्विक्री प्रक्रिया निविदा.Click Here
 • "आगामी कालावधीत जिल्ह्यात महानगरपालिका व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा मतदार यादीत नाव असल्याची खात्री करा. यादीत नाव नसल्यास यादीत नाव नोंदवा. कालावधी दिनांक १६ सप्टेंबर ते १४ऑक्टोबर २०१६. आपले BLO किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा. "(२२ सप्टे २०१६ )new
 • तलाठी पदाच्या 11 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या परीक्षेचा निकाल ( प्राप्त गुणतालिका) ( १५ सप्टेंबर २०१६,179kb)Click Herenew
 • सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय नांदेड आस्थापनेवरील गट क मधील लिपिक-टंकलेखकपदासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षा –कागदपत्र पडताळणीकरीता पात्र उमेदवारांची यादी. (15 SEPT2016,31kb)Click Here
 • सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय नांदेड आस्थापनेवरील गट क मधील लिपिक-टंकलेखकपदासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षा ––प्राप्त गुणांची यादी(15 SEPT2016,135kb)Click Here
 • तलाठी पदाच्या 11 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका( १२ सप्टेंबर २०१६,564kb). Click Here
 • नांदेड तालूक्‍यातील जप्‍त केलेल्‍या रेती साठ्याचा लिलाव २०१६. (१२ सप्टे २०१६, 7000kb). Click Here
 • सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय नांदेड आस्थापनेवरील गट क मधील लिपिक-टंकलेखकपदासाठी दिनांक 4 सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची – आदर्श उत्तरतालिका (ANSWER KEYS)(05SEPT2016,256kb).Click Here
 • शासकीय गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी व तुकडा बारदाण्याची विक्री करण्याची ई-निविदा (जिल्हा पुरवठा विभाग)(05Sept2016,1642kb) Click Here
 • Govt Video Portal..Click Here
 • Govt Of India Web Directory.. Click Here
महिला सक्षमिकरण मोहिम
चलचित्र दालन
 
Top