Collector Desk

Shri Suresh Kakani IAS,
District Collector and DM
collector nanded
+91-2462-237101(O)
E-mail: collector (dot) nanded (@) maharashtra (dot) gov (dot) in
- माजी जिल्हाधिकारी - जिल्हाधिकारी मनोगत
digitalindia
ids
Notice Board / News
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत नियुक्त ) सुधारीत अंतिम ( Revised Final)जेष्ठता सूची.( २५ ऑक्टोबर २०१६,206kb)Click Here
 • नांदेड जिल्हा सेतू समिती मार्फत जलयुक्त अभियानांतर्गत १७ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी जाहिरात ( २५ ऑक्टोबर २०१६,238kb)Click Herenew
 • भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ दिग्रस बु.व पानशेवडी(कान्धारेवाडी) ता. कंधार जि.नांदेड .( २१ ऑक्टोबर २०१६,406kb)Click Here
 • तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१६ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१५ ते ३१-१२-२०१५ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची.( २० ऑक्टोबर २०१६,1012kb)Click HereTALATHI_SENIORITY
 • भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना (पाताळगंगा,वंजारवाडी,बाळांतवाडी ).( १९ऑक्टोबर २०१६,778kb). Click Here
 • भूसंपादन प्रस्ताव-निम्म पैनगंगा प्रकल्प ता.घाटंजी जि.यवतमाळ धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.धानोरा (शिख) ता.किनवट जि.नांदेड येथील भूसंपादन करणे बाबत,कलम १९ ची अधिसूचना .( १९ऑक्टोबर २०१६,494kb). Click Here
 • सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय -राज्य समन्वयक,विभागीय समन्वयक,व.जिल्हा साधन व्यक्ती भरती बाबत सुचना . ( १७ ऑक्टोबर २०१६, 3321kb). Click Here
 • नांदेड येथील प्रशासकीय इमारत व अन्य प्रशासकीय कार्यालय करिता मौ. असराजां ता. जि .नांदेड येथील गट क्र. ११७,११८,व ११९ मधील जमीन भूसंपादनातं मुद्दत वाढी बाबत (14 Oct 2016,263kb).Click Here
 • नांदेड जिल्हा नागरी स्वच्छता अभियानात मराठवाड्यात अव्वल ( १४ ऑक्टोबर २०१६, 166kb)Click Herenew
 • जिल्हा सेतू सामिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड ,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची पात्र/अपात्र यादी ( १४ ऑक्टोबर २०१६, 166kb)Click Herenew
 • कलम्बर विभाग सहकारी कारखाना कलम्बर (गांधीनगर) ता.लोहा पुनर्विक्री प्रक्रिया निविदा.Click Here
 • "आगामी कालावधीत जिल्ह्यात महानगरपालिका व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे विधानसभा मतदार यादीत नाव असल्याची खात्री करा. यादीत नाव नसल्यास यादीत नाव नोंदवा. कालावधी दिनांक १६ सप्टेंबर ते १४ऑक्टोबर २०१६. आपले BLO किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा. "(२२ सप्टे २०१६ )new
 • Govt Video Portal..Click Here
 • Govt Of India Web Directory.. Click Here
महिला सक्षमिकरण मोहिम
चलचित्र दालन
 
Top