ईतर विभाग / कार्यालय


मुख्यपृष्ठ ईतर विभाग /कार्यालय

Sr. No SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
जाहीर प्रगटन - अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत others_dept_07042017.pdf
जाहीर प्रगटन वर्ष २०१६, दीपावली निम्मित्त महानगरपालिका हद्दीतील तात्पुरता फटाका विक्री परवाना (२७ सप्टें २०१६,२८९kb )OTHERDEPT_PRESSNOTE_CRACKERS.pdf26-SEPT-1605-OCT-16
नांदेड जिल्ह्यातील उपविभागीय पोलिस अधिकारी व पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांचे मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आय.डी. POLICE_TELEPHONES.pdf
Gazette - Entertainment Department (Part 1)entgazette.pdf
Gazette - Entertainment Department (Part 2)entgazette2.pdf
पंचायत विभाग जिल्हा परिषद, नांदेड अंतर्गत सन २०१५ मधील बदली आदेशPanchayatTransferOrder1952015.pdf
सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद, नांदेड अंतर्गत सन २०१५ मधील बदली आदेशGADTransferOrder2152015.pdf
आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, नांदेड अंतर्गत सन २०१५ मधील बदली आदेशDHOTransferOrder2015.pdf
Permission Licence for Entertainment other than cinema - ADHISUCHANAadhisuchana.pdf
भारतीय वैद्यक संघटना शाखा नांदेड शासकीय वैद्यकीय सुविधा बाबत - प्रेस नोटcivilsurgen.pdf
नांदेड शहर व जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा उपलब्धतेबाबतcivilsurgen2.pdf
 
Top