तात्कालीन महत्वाचे


मुख्यपृष्ठ तात्कालीन महत्वाचे

Sr. No SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
ध्वनी प्रदूषण तक्रार निवाराणा बाबत. ( १३ जानेवारी २०१७,1MB) NOISEPOLLUTION_2017011312.01.201731.12.2017
लोकशाही दिन बाबत प्रेस नोट lokashaidin_pressnote_sept2015.pdf
लोकशाही दिन बाबत प्रेस नोट lokshahidin18july2015.pdf
उत्‍कष्‍ट मराठी वाड्मय निर्मितीस राज्‍य पुरस्‍कार 2012-13 प्रवेशिकाबाबत ची माहितीrajyapuraskar13june2013.pdf
 
Top