वैद्यकीय सेवा


मुख्य वैद्यकीय सेवा

Sr. No Hospital Name Address
1 अक्षय गॅस्ट्रो-एंटरॉलॉजी क्लिनीक घामोडीया फॅक्ट्री एरिया, बस स्टँण्ड जवळ, नांदेड.  
2  
3 अजिज हॉस्पीटल इतवारा, नांदेड.  
4 अनिकेत हॉस्पीटल गोवर्धन घाट, बोरबन फँक्ट्री, नांदेड.
5 अन्सारी हॉस्पीटल सिडको, नांदेड
6 अपेक्षा हॉस्पीटल नांदेड शिवाजीनगर, नांदेड  
7 अपेक्स हॉस्पीटल, नांदेड नांदेड Nanded 
8
9 अपोलो हॉस्पीटल क्रिटीकल केअर व हाँस्पीटल
10 अमन हॉस्पीटल नांदेड वाघी रोड, नांदेड.  
11 अमरनाथ हॉस्पीटल सिडको नांदेड सिडको, नांदेड.  
12 अमृतपथ बाल रुग्णालय व मॅटर्निटी होम डॉक्टर लेन, नांदेड.  
13 अरहम हॉस्पीटल मँटर्निटी अँण्ड सर्जिकल होम वजीराबाद, नांदेड.
14 अर्धापुरकर हॉस्पीटल चिखलवाडी, नांदेड
15 अलम्प्लेवर हॉस्पीटल आनंद नगर, नांदेड.  
16 अल-हयात मेटरनीटी अँण्ड नर्सिंग होम Degloor Naka, Nanded.  
17 अश्विनी क्रिटीकल हार्ट केअर सेंटर शिवाजी नगर, नांदेड.
18 अंकुर हाँस्पीटल शिवाजी नगर, नांदेड 
19 अंकुर हॉस्पीटल नांदेड.  
20 अंबुलगेकर हॉस्पीटल हिंगोली गेट, नांदेड.  
21 आई हॉस्पीटल नांदेड सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
22 आई हॉस्पीटल सिडको सिडको, नांदेड  
23 आधार हॉस्पीटल नांदॆड शिवाजी नगर, नांदेड.  
24 आयेशा हास्पिटल बरकतपुरा, नांदेड  
25 आयेशा हॉस्पीटल देगलुर नाका, नांदेड Nanded 
26 आयेशा हॉस्पीटल देगलुर नाका, नांदेड.  
27 आर.एम.के हॉस्पिटल व गोदावरी हार्ट केअर महावीर सोसायटी, नांदेड.  
28 आर,के,एम.हॉस्पीटल जयभिम नगर, नांदेड  
29 आर. के. एम. हॉस्पीटल नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड.  
30 आलुरकर हॉस्पिटल & मॅटर्निटी होम वजिराबाद, नांदेड.  
31 आशा हॉस्पीटल वजिराबाद, नांदेड.
32 आशिर्वाद हॉस्पिटल रामजी नगर, हडको, नांदेड.
33 आस्था हॉस्पिटल नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड.  
34 एड. राजाराम बाहेती मेमोरीअल हॉस्पिटल हडको, नांदेड.  
35 एन.जी.भालेराव हॉस्पिटल गुरुद्वारा रोड, नांदेड.  
36 एन.जी. भालेराव हॉस्पीटल NANDED  
37 एपेक्स हॉस्पिटल व क्रिटीकल केअर सेंटर बस स्टॅण्डजवळ, नांदेड.  
38 एम्स हॉस्पीटल वाडीया फँक्ट्री, शिवाजीनगर, नांदेड.
39 एस. ए. बेगम हॉस्पिटल इतवारा, नांदेड.  
40 बजाज हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
41 बन्नालीकर बाल रुग्णालय डॉक्टर लेन, नांदेड.  
42 बास्टेवाड हॉस्पीटल नागार्जुन नगर, नांदेड.  
43 बिडवई नर्सिंग होम डॉक्टर लेन, नांदेड. Doctor Lane, Nanded 
44 बोकारे हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
45 भगवती मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पिटल वाडीया फॅक्टी, शिवाजीनगर ,नांदेड Wadiya Facory Shivajinagar ,Nanded  
46 भगवती मॅटर्निटी अॅड सर्जिकल हॉस्पीटल मद्रेवार हॉस्पीटल बिल्डींग माणिकनगर  
47 भगवती हास्पिटल माणिक नगर नांदेड़  
48 भत्ताड हॉस्पिटल भत्ताड हॉस्पिटल  
49 भास्कर हॉस्पिटल गोवर्धन घाट रोड, नांदेड.  
50 भोसिकर हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
51 चव्हाण सर्जिकल नर्सिंग होम हिंगोली गेट, नांदेड.  
52 चित्रा पाटील हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
53 चिद्रावार हॉस्पिटल नांदेड.  
54 चैतन्य नांदेड.  
55 चैतन्य हॉस्पीटल नांदेड यशवंत नगर, नांदेड.  
56 चौधरी नर्सिंग होम चौधरी नर्सिंग होम  
57 डॉ.करुणा जमदाडे हडको, नांदेड  
58 द कदम हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड.  
59 दाड हॉस्पिटल महाविर चौक, नांदेड.  
60 देगलूरकर हॉस्पिटल गवळीपूरा, नांदेड.  
61 देशमुख हॉस्पिटल इतवारा, नांदेड.  
62 धन्वंतरी हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
63 धर्मले हॉस्पीटल, माणिकनगर, नांदेड Naned 
64 धाबले हॉस्पिटल बोर्बन फॅक्टरी, नांदेड.  
65 धोंडगे हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
66 धोंडे न्युरोकेअर सेंटर & मॅटर्निटी होम वाडिया फॅक्ट्री एरीया शिवाजी नगर  
67 इमरान हॉस्पीटल इमरान हॉस्पीटल, जूना गंज, नांदेड़
68 इंदिरा क्लिनीक कौठा, नांदेड  
69 इंशा क्लिनीक टायर बोर्ड, इदगाह रोड, नांदेड.  
70 फरहान हॉस्पिटल देगलुर नाका, नांदेड.  
71 फहिमी हॉस्पिटल एस.पी. ऑफीस मागे, नांदेड  
72 फातेमा हॉस्पिटल, इतवारा, नांदेड इतवारा, नांदेड  
73 फिनीक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल गोकुळ नगर , नांदेड 
74 गजराज हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
75 गजानन हॉस्पीटल माणीक नगर, नांदेड.  
76 गणराज क्लिनीक हडको, नवीन नांदेड.  
77 गायत्री हॉस्पिटल सिडको, नवीन नांदेड.  
78 गार्गी हॉस्पिटल वाडीया फॅक्ट्री एरिया, नांदेड.  
79 गिताई हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड
80  
81 गिरिश देशमुख डोळयांचे हॉस्पिटल चिखलवाडी, नांदेड.  
82 गोदाई हॉस्पिटल बोरबन, गोवर्धन घाट, नांदेड.  
83 गोदा नर्सिंग होम मो. अली रोड, नांदेड.
84 गोदावरी जीआयसीसीएम हॉस्पिटल हिंगोली गेट जवळ, नांदेड.  
85 गंजेवार डोळयांचे हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
86 ग्रीन सिटी हॉस्पीटल श्रीनगर, नांदेड. Shri Nagar, Nanded 
87 ग्लोबल सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पीटल व्हि.आय.पी.रोड, नांदेड.  
88 हजारी हाँस्पीटल नांदेड Nanded  
89 हाके हॉस्पिटल वजिराबाद  
90 हायटेक ईएनटी हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
91 हुसैन क्लिनीक वाघी रोड, नांदेड 
92 हैदरबाग महानगरपालिका हॉस्पीटल हैदरबाग, नांदेड.  
93 ईशा हॉस्पीटल वजिराबाद, नांदेड.  
94 जनसेवा हस्पिटल waghi road nanded  
95 जमदाडे हॉस्पीटल बोरबन,वजिराबाद,नांदेड.  
96 जयश्री ईएनटी व मॅटर्निटी हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड. Doctor Lane, Nanded. 
97 जाजु हॉस्पिटल सिडको, नवीन नांदेड.  
98 जाधव हॉस्पिटल कैलास नगर, नांदेड.  
99 जिजाई हॉस्पिटल तरोडेकर चौक, नांदेड.  
100 जिजामाता हॉस्पिटल गुरुद्वारा रोड, नांदेड. Gurudwara Road, Nanded. 
101 जिवनअंकुर हॉस्पिटल, सिडको सिडको, नवीन नांदेड.  
102 जिव्हाळा हॉस्पिटल नर्सिंग होम & बाल रुग्णालय तरोडा नाका, नांदेड.  
103 जीवन ज्योती लाहोटी कोम्प्लेक्स, नांदेड  
104 जीवनरेखा चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
105 जोशी हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
106 झुंजारे हॉस्पीट्ल शिवाजी नगर नांदेड  
107 कट्टे हॉस्पीटल वजिराबाद, नांदेड.  
108 कत्रुवार् अपघात व मॅटर्निटी डॉक्टर लेन, नांदेड.
109 कदम हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
110 कदम हॉस्पिटल व नरसींग होम वर्कशॉप, नांदेड.  
111 करडिले हॉस्पीटल गोवर्धन घाट, नांदेड.  
112 कर्मवीर हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
113 कलंत्री हॉस्पीटल वत्सल्य नगर, नांदेड.
114 कल्पतरु हॉस्पिटल श्रीनगर, नांदेड.  
115 कादरी नर्सिंग होम इतवारा, नांदेड 
116 काबरा हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
117  
118 किन्हाळकर हॉस्पिटल नांदेड़  
119 कुलकर्णी हॉस्पिटल विद्या नगर, नांदेड.  
120 कृपा हॉस्पिटल व मॅटर्निटी होम मालपाणी कम्वपाउंड वजिरावाद  
121 कॅंन्सर व मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सिडको, नवीन नांदेड.  
122 केअर अँडव्हान्सड निओनेटल सेंटर चिखलवाडी कॉर्नर, नांदेड.
123 केलकर हॉस्पिटल हडको, नवीन नांदेड.  
124 कोमावार हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
125 कौसर हॉस्पिटल पीरबुरहाननगर, नांदेड  
126 खमर हॉस्पीटल डॉ लेन,नांदेड.  
127 खुरसाळे हॉस्पिटल यात्री निवास, नांदेड.  
128 खुर्शिद नर्सिंग होम मनियार गल्ली, नांदेड.  
129 खुशी मॅटर्निटी हॉस्पिटल नांदेड. नांदेड 
130 लव्हेकर हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
131 लाईफ केअर हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड  
132 लोटस हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.
133 ममता हॉस्पीटल हिंगोली नाका, नांदेड  
134 मराठवाडा बाल रुग्णालय बोर्बन फॅक्टरी, नांदेड.  
135 मर्याम नर्सिंग होम देगलुर नाका, नांदेड.  
136 महात्मा गांधी मिशन एम.जी. कॉम्ल्पेक्स, नांदेड.  
137 महाले हॉस्पिटल, बोरबन, वजिराबाद, नांदेड. बोरबन, वजिराबाद, नांदेड.  
138 महावीर हॉस्पिटल वी. आय. पी. रोड, नांदेड.  
139 महिंद्रकर चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
140 माऊली हॉस्पिटल, नांदेड. व्यंकटेश नगर, नांदेड. Vyankatesh Nagar Nanded 
141 मातृ सेवा केंद्र, प्रसुती गृह सिडको सिडको, नांदेड Cidco, Nanded 
142 मातोश्री हॉस्पिटल कल्याण नगर, नांदेड.  
143 मान्नीकर हॉस्पिटल, चिखलवाडी, नांदेड. चिखलवाडी, नांदेड.  
144 मामीडवार हॉस्पीटल, नांदेड. वजिराबाद, नांदेड.  
145 माला हॉस्पिटल अण्णाभाऊ साठे चौक, नांदेड.  
146 माहेर हॉस्पिटल नांदेड वर्कशॉप, नांदेड.  
147 मुजीब हॉस्पिटल सराफा रोड, नांदेड.  
148 मुळमुळे हॉस्पिटल बोर्बन, नांदेड.  
149 मुंडे हॉस्पिटल श्रीनगर, नांदेड.  
150 मेडिसिटी हॉस्पिटल डॉ.लेन, नांदेड.  
151 मोतेवार हॉस्पिटल, सोमेश कॉलनी, नांदेड. सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
152 मोरे हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
153 मोहीते हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
154 मंगलमूर्ती हॉस्पीटल डॉ.लेन नांदेड़  
155 नवजीवन मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल गोवर्धन घाट रोड, बोरबन, नांदेड. Govardhan Ghat Road, Borban, Nanded. 
156 नाजनीन नर्सिंग होम जुना गंज, नांदेड.  
157 नांदेड एड्स हॉस्पिटल महावीर सोसायटी, नांदेड.  
158 नांदेड़ चिल्ड्रनस हास्पिटल, नांदेड़ Nanded  
159 नांदेड मेंटल हेल्थ केअर सेंटर गोकुळ नगर, नांदेड.  
160 निरामय हॉस्पीटल, नांदेड Radhegovind Building, Shivajinagar, Nanded - 
161 निशा हॉस्पिटल नांदेड  
162 नेवासेकर हॉस्पीटल, नांदेड सराफा, नांदेड Sarafa, Nanded 
163 नेहा डोळ्यांचे हॉस्पिटल बोर्बन, नांदेड.  
164 पटेल हॉस्पीटल & मैटर्निटी होम देगलुर नाका Degloor Naka 
165 पदमावती मॅटर्निटी अँन्ड सर्जीकल होम Madhuban, Govardhat Ghat Road, Vazirbad, Nanded.  
166 पद्मावती मॅटर्निटी अण्ड सर्जिकल हॉस्पीटल Nanded  
167 पाटील हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड
168 पाटील हॉस्पीटल बाल रुग्णालय व मॅटर्निटी होम कलामंदीर मिलरोड , नांदेड Kalamandir Mill Raod ,Nanded  
169 पारस आर्थोपेडिक कमल मंदिरासमोर, नांदेड.  
170 पुजा वुमेन्स हॉस्पीटल चैतन्य नगर, नांदेड.  
171 पेरके हाँस्पीटल चिखलवाडी नांदेड Chikhalwadi Nanded  
172 प्रकाश क्लिनीक हडको, नवीन नांदेड.  
173 प्रचेत हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
174 प्रसाद हॉस्पिटल गोवर्धन घाट रोड, नांदेड.  
175 प्रीती हॉस्पीट्ल वजीराबाद, नांदेड  
176 प्रेरणा हॉस्पीटल अण्‍णाभाऊ साठे चौक, नांदेड Anna Bhau Sathe Chowk, Nanded. 
177 रयत हॉस्पिटल सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
178 रहमान हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
179 रहेमान क्लिनीक देगलूर नाका, नांदेड  
180 राचेवाड नेत्रालय व प्रसुतीगृह गोकुल नगर Gokul Nagar 
181 राचेवाड हॉस्पिटल गोकुळ नगर, नांदेड. Gokul Nagar,Nanded 
182 राजनंदनी हॉस्पिटल नांदेड.  
183 राधिका हॉस्पिटल नांदेड शिवाजी नगर, नांदेड.  
184 राधे गोविंद हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
185 राम रतन सिंघ हॉस्पिटल विष्णु नगर, नांदेड.  
186 रुग्णसेवा मल्टीस्पेशालिटी, हॉस्पीटल चैतन्य नगर रोड ,नांदेड.  
187 रुबी हॉस्पिटल विसावा नगर, नांदेड.
188 रूकमाजी काव्दे मेमोरियल हास्पिटल जयभिम नगर नांदेड़  
189 रेणुका हॉस्पिटल नागार्जुन नगर, नांदेड.
190 रेल्वे हॉस्पीटल नांदेड. हिंगोली ग़ेट, नांदेड.  
191 सदभावना हॉस्पिटल गोकुळ नगर, नांदेड.  
192 समर्थ साई हॉस्पिटल सिडको, नांदेड
193 सलतनत हॉस्पिटल खुदबई नगर, नांदेड.  
194 सहेली किल्नीक बरकतपुरा, वाघीरोड, नांदेड  
195 सह्याद्री हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
196 साई आर्थोपेडिक हॉस्पिटल बोर्बन फॅक्टरी, नांदेड.  
197 साईकृपा क्लिनीक नवीन मोंढा, नांदेड.  
198 साई क्रुपा क्लीनीक नवा मोंढा, नांदेड.  
199 साई दुर्गा हॉस्पिटल वसंत नगर, नांदेड.  
200 साई नर्सिगहोम Cidco, Nanded  
201 साई नर्सिंग विणकर कॉलनी, नांदेड.  
202 साई बाल रुग्णालय बोर्बन, नांदेड.  
203 साई मातृसेवा हॉस्पिटल नांदेड तरोडा नाका, नांदेड.  
204 साई सर्जिकल व अपघात हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
205 साईसेवा हॉस्पिटल आनंदनगर, नांदेड.  
206 साई हॉस्पीटल आणि पॉलिक्लीनिक,नांदेड विणकर कॉलनी, नांदेड
207 सिटी हॉस्पीटल, नांदेड शिवाजी नगर, नांदे़ड
208 सुमन क्लिनीक श्रावस्ती नगर, नांदेड.  
209 सुमेहा नर्सिंग होम माणीक नगर, नांदेड. Manik Nagar, Nanded. 
210 सुमेंद्र डोळयांचे हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
211 सुयोग हॉस्पीटल गवळीपुरा,स्टेशन रोड, नांदेड़  
212 सुर्या चिल्ड्र्न्स हॉस्पीटल, नांदेड् नांदेड Nanded  
213 सुर्या हॉस्पीटल नांदेड राज कार्नर  
214 सुश्रुत मॅटर्निटी होम हिंगोली गेट, नांदेड  
215 सुश्रुत हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
216 सुश्रुत हॉस्पिटल शिवाजी नगर नांदेड़ शिवाजी नगर  
217 सुश्रूषा मॅटरनिटी हॉस्पिटल चिखलवाडी कॉर्नर, नांदेड.  
218 संकल्प हॉस्पीटल सोमेश कॉलनी , नांदेड.  
219 संजिवन हॉस्पिटल वामन नगर, पुर्णा रोड, नांदेड.
220 संजिवनी हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
221 संजीवनी क्लीनीक भगत सिंघ रोड, नांदेड.  
222 संजीवनी हॉस्पीटल, नांदेड
223 संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल खुशालसिंग मार्केट, नांदेड.  
224 संत बाबा निधानसिंह मेमोरिअल हॉस्पिटल नगीना घाट रोड, नांदेड.  
225 संस्कार मॅटर्निटी व नर्सिग होम मध्यवर्ती बसस्टेंड जबळ डॉ. लेन  
226 स्वामी विवेकानंद हॉस्पीटल वसंत नगर नांदेड  
227 स्वामी समर्थ हॉस्पिटल पावडेवाडी नाका, नांदेड.  
228 स्वामी हॉस्पीटल भावसार चौक, नांदेड.  
229 स्वामी हॉस्पीटल अँण्ड मँटर्निटी होम भावसार नगर, नांदेड  
230 शम्स हॉस्पीटल देगलुर नाका
231 शशीमोहन हॉस्पिटल नांदेड.  
232 शाकेर क्लिनीक देगलुर नाका, नांदेड.  
233 शारदा हॉस्पीटल 1-9-120 विवेक नगर 
234 शिफा क्लिनीक शिवाजी नगर, नांदेड.  
235 शिफा मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पीटल वाडीया फॅक्‍टरी नांदेड
236 शिवकृपा हॉस्पिटल बोरबन फॅक्ट्री, नांदेड.  
237 शिवणीकर हॉस्पिटल गणेशनगर, नांदेड  
238 शिवनेरी देशमुख ई एन टी हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
239 शिवा हॉस्पीटल शिवाजीनगर, नांदेड.  
240 शिशुगृह श्रीमती नरसाबाई महिला मंडळ, आनंदनगर, नांदेड.  
241 शुक्ला मॅटर्निटी व चाईल्ड हॉस्पिटल गादीपुरा, नांदेड.  
242 शुभम क्लिनीक वाय कॉरनर, गणेश नगर, नांदेड.  
243 शुश्रुशा हॉस्पिटल चिखलवाडी, नांदेड. Chikhalwadi, Nanded 
244 श्री अश्विन बाल रुग्णालय डॉक्टर लेन, नांदेड.  
245 श्री कृष्णा हॉस्पिटल तरोडा नाका चौक ,नांदेड  
246 श्री क्रिटीकल केअर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पीटल साठे चैाक ,नांदेड
247 श्री चिद्रावार सुपर स्पे. हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड. 
248 श्री दुर्गा हॉस्पिटल वसंत नगर, नांदेड.
249 श्री द्वारका हॉस्पीटल नांदेड
250 श्रीनाथ मॅटर्निटी चाईल्ड हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड.  
251
252 श्रीनिवास आर्थोपेडिक व नर्सिंग होम हिंगोली गेट, नांदेड.  
253 श्रीनिवास हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
254 श्री पवार र्हॉस्पीटल वजिराबाद नांदेड 
255 श्री बालाजी हॉस्पिटल चिखलवाडी, नांदेड.  
256 श्री योगेश्वरी हॉस्पिटल बोरबन फॅक्ट्री, नांदेड.  
257
258 श्री राजारामजी बाहेती मेमोरीयल क्लिनीक सिडको नांदेड
259 श्री वरद अँक्सिडेंन्ट व मँटर्निटी हॉस्पीटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
260 श्री वरद मॅटर्निटी हॉस्पिटल डॉ. लेन, नांदेड.  
261 श्री साई बाल रूग्णालय व मल्टीस्पेशालीट हॉस्पिटल चिखलवाडी कॉर्नर  
262 श्री साई सुर्या हॉस्पिटल वर्कशॉप, नांदेड.  
263 श्री साई हॉस्पिटल अॅण्ड पॉली क्लिनिक विणकर कॉलोनी नांदेड  
264 श्री साई हॉस्पीटलचौफाळा, नांदेड
265
266
267 श्री सिध्दिविनायक हॉस्पिटल पिपल्स हायस्कुल जवळ, गोकुळ नगर, नांदेड.
268 श्रुती हॉस्पिटल लाहोती कॉम्लेक्स, नांदेड.  
269 तलत हॉस्पिटल देगलुर नाका, नांदेड.
270 तुकामाई हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
271 तुलसी हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
272 तुंगेनवार हॉस्पिटल सोमेश कॉलनी, नांदेड.  
273 तेलंग हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
274 तोष्णीवाल हॉस्पिटल डॉक्टर लेन, नांदेड.  
275 त्रिमुर्ती हॉस्पिटल सोमेश कॉलनी, नांदेड.
276 त्रिवेणी हॉस्पिटल कैलास नगर, नांदेड.  
277 उमरेकर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल नांदेड Nanded 
278 वाघमारे नर्सिंग होम बाबा नगर, नांदेड.  
279 वाडेकर हॉस्पिटल शिवाजीच्या पुतळ्याजवळ, नांदेड.  
280 वात्सल्य हॉस्पिटल आनंद नगर, नांदेड.  
281 विघ्नहर्ता क्रिटीकल केअर व मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल मराठवाडा बाल रुग्णालय समोर, बोरबन, वजिराबाद, नांदेड. In Front Of Marathwada Bal Rugnalya, Borban, Vazirabad, Nanded. 
282 विठाई हॉस्पीट्ल डॉ लेन कदम हॉस्पी.बिल्ड. नांदेड  
283 विडेकर हॉस्पिटल गणेश नगर, नांदेड.
284 विनायक हॉस्पिटल शिवाजी नगर, नांदेड.  
285 विवेकानंद बाल रुग्णालय डॉक्टर लेन, नांदेड.  
286 विशाल हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
287 विश्व इंस्टीट्युट युरॉलॉजी सेंटर सोमेश कॉलनी,नांदेड.  
288 विश्वप्रयाग दवाखाना डाक्टर लेन नांदेड  
289 वेंकटाद्रि हॉस्पिटल हडको, नवीन नांदेड.  
290 वेंकटाद्री हॉस्पिटल नवीन मोंढा, नांदेड.  
291 वेंकटेश हॉस्पिटल एन.टी.सी. मिल रोड, नांदेड.  
292 वैद्य हॉस्पिटल वजिराबाद, नांदेड.  
293 वैद्य हॉस्पीटल स्त्र‍ि रुग्णालय ,मॅटर्निटी व नर्सिंग होम राजेश नगर,तरोडा नाका ,पुर्णा रोड ,नांदेड
294 वंतराव चव्हाण हॉस्पीटल NANDED  
295 व्हिजन हाँस्पीटल शिवाजी नगर नांदेड शिवाजी नगर नांदेड
296 यशोदा हॉस्पिटल, नांदेड. डॉक्टर लेन, नांदेड.  
297 युनिव्हर्सल हॉस्पिटल जुना गंज, नांदेड.  
Top