Close

Hottal Mahotsav 2022

District Administration Meeting held at Hottal Mandir, Hottal , Tq. Degloor , on 02/04/2022 The meeting was attended by Hon. MLA Shri Jitesh Antapurkar, Additional Collector Shri Khushalsingh Pardeshi, Shri Ramrao Maruk, and locals.

मा आमदार जितेश अंतापुरकर यांना निमंत्रण पत्रिका देताना

Facebook Twitter

सहभागी कलाकारांची राहण्याची व्यवस्था वणाळी विश्राम गृह

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सवाला उत्साहात प्रारंभ

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्याला संंबोधित करताना पालकमंत्री मा.अशोक चव्हाण

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्यात कलाकरांसोबत हितगुज करताना पालकमंत्री मा.अशोक चव्हाण

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्याला संंबोधित करताना जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्याला संंबोधित करताना आमदार मा. जितेश अंतापुरकर

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्याला संंबोधित करताना पालकमंत्री मा.अशोक चव्हाण

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्याला संंबोधित करताना पालकमंत्री मा.अशोक चव्हाण

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्याला संंबोधित करताना पालकमंत्री मा.अशोक चव्हाण

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्यात गायन करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव कार्यक्रमाचा अस्वाद घेताना अप्पर जिल्हाधिकारी ,निवासी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व इतर मान्यवर

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव उदघाटन सोहळ्यात नृत्य करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव नृत्य करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव आपली कला सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव नृत्य करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव नृत्य करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव नृत्य करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव गीत सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा येथील माजी सरपंच भास्करराव पेरे पाटील यांचा सत्कार करताना अप्पर जिल्हाधिकारी व इतर मान्यवर

Facebook Twitter

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा येथील माजी सरपंच भास्करराव पेरे पाटील यांनी प्रतिपादन केले

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव आपली कला सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव आपली कला सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव आपली कला सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव आपली कला सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव आपली कला सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव आपली कला सादर करताना कलाकार

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव कार्यक्रमाचा आस्वाद घेताना प्रेक्षक

Facebook Twitter

होट्टल महोत्सव कार्यक्रमाचा आस्वाद घेताना प्रेक्षक

Facebook Twitter