Close

Shri Ujawala Pangarkar

Tahsil Office Ardhapur

Email : tahardhapur[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Ardhapur
Phone : 02462-272167