बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्‍ठता यादी 03/01/2022 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 30/11/2021 पहा (3 MB)
वहान चालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 30/11/2021 पहा (762 KB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.01.01.2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 30/11/2021 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागातील अव्‍वल कारकुन अंतिम जेष्‍ठता यादी. 09/11/2021 पहा (6 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची विभागीय स्‍तरावरील दि.०१.०१.१९९८ ते ३१.१२.२०१३ रोजीची अंतिम जेष्‍ठता यादी. 01/11/2021 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 19/07/2021 पहा (545 KB)
जेष्ठता सुची महसूल सहायक अंतिम 01.01.2021 01/07/2021 पहा (141 KB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची सुधारीत स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठाता सूची 01/07/2021 पहा (5 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठता सूची 01/07/2021 पहा (6 MB)