श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड निवडणुक -2018

श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड निवडणुक -2018
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
नांदेड शिख गुरुव्दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 नामनिर्दिष्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी (04-डिसेबंर-2018) 03/12/2018 डाउनलोड(912 KB)
नांदेड शिख गुरुव्दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी निवडणूक कार्यक्रमाचे शुध्दीचपत्रक (27-नोव्हेंबर-2018) 28/11/2018 डाउनलोड(413 KB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना 26/11/2018 डाउनलोड(2 MB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी भाग – 2 22/11/2018 डाउनलोड(3 MB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी भाग – 1 22/11/2018 डाउनलोड(2 MB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्‍दीबाबतची अधिसूचना 22/11/2018 डाउनलोड(690 KB)
नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हज़ुर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दिच्या दिनांकात बद्दल करण्यासाठी शुध्दीपत्रक (01 सप्टेबंर2018) 01/11/2018 डाउनलोड(578 KB)
गुरुद्वारा मंडळ नांदेड निवडणुक 2018 प्रारुप मतदार यादी आणि अधिसुचना दि.२५/०८/२०१८ 27/08/2018 डाउनलोड(9 MB)
दि. “01 July 2018” या आर्हता दिनांकावर आधारीत शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हज़ुर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक 2018 मतदार यादी कार्यक्रम मतदार यादी तयार करणे व प्रसिध्दिचा कार्यक्रम 01/08/2018 डाउनलोड(689 KB)
गुरुद्व्रारा सचखंड श्री हजुर साहिब अपचलनगर मंडळाच्या निवडणुक 2018 मतदार यादी कार्यक्रम (12 July 2018) 12/07/2018 डाउनलोड(384 KB)