सार्वत्रिक निवडणुक

सार्वत्रिक निवडणुक
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 मुखेड (91) मतदार संघ 28/05/2019 डाउनलोड(1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 देगलुर (90) मतदार संघ 28/05/2019 डाउनलोड(1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नायगाव (89) मतदार संघ 28/05/2019 डाउनलोड(1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नांदेड (दक्षिण) मतदार संघ 28/05/2019 डाउनलोड(1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड उत्तर मतदार संघ 28/05/2019 डाउनलोड(894 KB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 भोकर(85) मतदार संघ डाउनलोड(1 MB)
मतदान केंद्राची यादी. (91 – मुखेड ) 08/04/2019 डाउनलोड(485 KB)
मतदान केंद्राची यादी. (90- देगलूर ) 08/04/2019 डाउनलोड(484 KB)
मतदान केंद्राची यादी. ( 89- नायगांव खै. ) 08/04/2019 डाउनलोड(546 KB)
मतदान केंद्राची यादी. ( 87- नांदेड द. ) 08/04/2019 डाउनलोड(1 MB)