बंद

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक निवडणुक

Filter Document category wise

फिल्टर

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक निवडणुक
शीर्षक तारीख View / Download
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत कार्यक्रम-आरक्षण निश्चिती प्रसिध्दी ,हरकती,व सुचना मागविणे (हिमायतनगर) 14/06/2022 पहा (457 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत कार्यक्रम-आरक्षण निश्चिती प्रसिध्दी ,हरकती,व सुचना मागविणे (कंधार, मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव) 14/06/2022 पहा (521 KB)
हिमायतनगर आरक्षण सोडत कार्यक्रम व जाहिर सुचना 10/06/2022 पहा (469 KB)
आरक्षण सोडत कार्यक्रम 10/06/2022 पहा (190 KB)
उमरी नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (5 MB)
मुखेड नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (1 MB)
मुदखेड नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (2 MB)
कुंडलवाडी नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (3 MB)
हदगाव नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (3 MB)
देगलुर नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (4 MB)