स्‍वातंञ्य सैनिक

स्‍वातंञ्य सैनिक
शीर्षक तारीख View / Download
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता अर्धापूर 11/01/2019 पहा (89 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. लोहा 10/01/2019 पहा (258 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता उमरी 10/01/2019 पहा (164 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. नांदेड 02/11/2019 पहा (1 MB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. मुखेड 07/01/2019 पहा (1 MB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. बिलोली 27/08/2019 पहा (162 KB)
नांदेड जिल्‍ह्यात स्‍वातंञ्य सैनिक / वारस निवृत्‍तीवेतन घेणा-या व्‍यक्‍तींची सन २०१५ मध्‍ये केलेल्‍या सर्वेक्षण अनुसार यादी (09 जानेवारी 2017) 09/01/2017 पहा (200 KB)
शासनाने स्‍वातंत्र्य सैनिक निवृत्‍तीवेतन मंजुर केलेल्‍या स्‍वातंत्र्य सैनिकांची यादी जिल्‍हा- नांदेड (09 जानेवारी 2017) 09/01/2017 पहा (296 KB)