बंद

स्‍वातंञ्य सैनिक

Filter Document category wise

फिल्टर

स्‍वातंञ्य सैनिक
शीर्षक तारीख View / Download
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता अर्धापूर 20/01/2020 पहा (103 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. लोहा 15/01/2020 पहा (96 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता उमरी 15/01/2020 पहा (240 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. नांदेड 16/01/2020 पहा (5 MB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. मुखेड 14/01/2020 पहा (530 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. बिलोली 16/01/2020 पहा (251 KB)
नांदेड जिल्‍ह्यात स्‍वातंञ्य सैनिक / वारस निवृत्‍तीवेतन घेणा-या व्‍यक्‍तींची सन २०१५ मध्‍ये केलेल्‍या सर्वेक्षण अनुसार यादी (09 जानेवारी 2017) 09/01/2017 पहा (200 KB)
शासनाने स्‍वातंत्र्य सैनिक निवृत्‍तीवेतन मंजुर केलेल्‍या स्‍वातंत्र्य सैनिकांची यादी जिल्‍हा- नांदेड (09 जानेवारी 2017) 09/01/2017 पहा (296 KB)