बंद

औरंगाबाद विभागातील नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01/01/2010 ते दि. 31/12/2018 या कालावधिची म्हंणजे दि.01/01/2019 रोजिची स्थीतीदर्शक प्राथमिक जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 )

औरंगाबाद विभागातील नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01/01/2010 ते दि. 31/12/2018 या कालावधिची म्हंणजे दि.01/01/2019 रोजिची स्थीतीदर्शक प्राथमिक जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 )
शीर्षक तारीख View / Download
औरंगाबाद विभागातील नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01/01/2010 ते दि. 31/12/2018 या कालावधिची म्हंणजे दि.01/01/2019 रोजिची स्थीतीदर्शक प्राथमिक जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 पहा (2 MB)