बंद

कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापुर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्यावरील करखेली शाखा कालवा कि.मी.1 ते 10 चे मातीकाम,बांधकाम व अस्तरिकरणाची कामे करण्यासाठी मौ.चिकना ता.धर्माबाद जि.नांदेड येथील जमीन भुसंपादन प्रस्ताव

कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापुर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्यावरील करखेली शाखा कालवा कि.मी.1 ते 10 चे मातीकाम,बांधकाम व अस्तरिकरणाची कामे करण्यासाठी मौ.चिकना ता.धर्माबाद जि.नांदेड येथील जमीन भुसंपादन प्रस्ताव
शीर्षक तारीख View / Download
कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या इसापुर उजव्या कालव्याच्या पुच्छ कालव्यावरील करखेली शाखा कालवा कि.मी.1 ते 10 चे मातीकाम,बांधकाम व अस्तरिकरणाची कामे करण्यासाठी मौ.चिकना ता.धर्माबाद जि.नांदेड येथील जमीन भुसंपादन प्रस्ताव 05/02/2021 पहा (721 KB)