बंद

खाजगी जमिन संपादन करण्याचा प्रस्ताव विकास योजना नांदेड (सु) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा बु 6 मीटर रुंद रस्त्यासाठी भुसंपादन करणे मौ.तरोडा बु ता.जि.नांदेड

खाजगी जमिन संपादन करण्याचा प्रस्ताव विकास योजना नांदेड (सु) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा बु 6 मीटर रुंद रस्त्यासाठी भुसंपादन करणे मौ.तरोडा बु ता.जि.नांदेड
शीर्षक तारीख View / Download
खाजगी जमिन संपादन करण्याचा प्रस्ताव विकास योजना नांदेड (सु) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा बु 6 मीटर रुंद रस्त्यासाठी भुसंपादन करणे मौ.तरोडा बु ता.जि.नांदेड 13/03/2020 पहा (553 KB)