बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक जेष्ठता सूची.(23/03/2016)

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक जेष्ठता सूची.(23/03/2016)
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक जेष्ठता सूची.(23/03/2016) 23/03/2016 पहा (288 KB)