बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2018 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017) या कालावधीत नियुक्त ) जेष्ठता सूची (16 फेब्रुवारी 2019 )

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2018 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017) या कालावधीत नियुक्त ) जेष्ठता सूची (16 फेब्रुवारी 2019 )
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2018 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017) या कालावधीत नियुक्त ) जेष्ठता सूची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 पहा (6 MB)