बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड चे आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड चे आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड चे आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 24/09/2019 पहा (1 MB)