बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2020 पहा (2 MB)