बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची.

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१६ रोजी स्थितीदर्शक अंतिम (final ) जेष्ठता सूची. 16/07/2016 पहा (866 KB)