बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१८ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१७ ते ३१-१२-२०१७ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिमजेष्ठता सूची.

जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१८ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१७ ते ३१-१२-२०१७ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिमजेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१८ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१७ ते ३१-१२-२०१७ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिमजेष्ठता सूची. 06/10/2018 पहा (686 KB)