बंद

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१४ ते ३१-१२-२०१४ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची.

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१४ ते ३१-१२-२०१४ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१४ ते ३१-१२-२०१४ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची. 06/02/2016 पहा (8 MB)