बंद

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत प्राथमिक / तात्पुरती(Provisional /Additional) अतीरीक्त जेष्टता सुची (15 ऑक्टोबर 2018 )

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत प्राथमिक / तात्पुरती(Provisional /Additional) अतीरीक्त जेष्टता सुची (15 ऑक्टोबर 2018 )
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत प्राथमिक / तात्पुरती(Provisional /Additional) अतीरीक्त जेष्टता सुची (15 ऑक्टोबर 2018 ) 15/10/2018 पहा (3 MB)