बंद

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची दि. 01/01/2018 रोजी ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 )

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची दि. 01/01/2018 रोजी ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 )
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची दि. 01/01/2018 रोजी ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 पहा (660 KB)