बंद

नांदेड जिल्‍ह्यात स्‍वातंञ्य सैनिक / वारस निवृत्‍तीवेतन घेणा-या व्‍यक्‍तींची सन २०१५ मध्‍ये केलेल्‍या सर्वेक्षण अनुसार यादी (09 जानेवारी 2017)

नांदेड जिल्‍ह्यात स्‍वातंञ्य सैनिक / वारस निवृत्‍तीवेतन घेणा-या व्‍यक्‍तींची सन २०१५ मध्‍ये केलेल्‍या सर्वेक्षण अनुसार यादी (09 जानेवारी 2017)
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड जिल्‍ह्यात स्‍वातंञ्य सैनिक / वारस निवृत्‍तीवेतन घेणा-या व्‍यक्‍तींची सन २०१५ मध्‍ये केलेल्‍या सर्वेक्षण अनुसार यादी (09 जानेवारी 2017) 09/01/2017 पहा (200 KB)