बंद

नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हज़ुर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दिच्या दिनांकात बद्दल करण्यासाठी शुध्दीपत्रक (01 सप्टेबंर2018)

नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हज़ुर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दिच्या दिनांकात बद्दल करण्यासाठी शुध्दीपत्रक (01 सप्टेबंर2018)
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हज़ुर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दिच्या दिनांकात बद्दल करण्यासाठी शुध्दीपत्रक (01 सप्टेबंर2018) 01/11/2018 पहा (578 KB)