बंद

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.बामणी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ )

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.बामणी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ )
शीर्षक तारीख View / Download
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.बामणी ता. कंधार जि. नांदेड ( ०३ एप्रिल २०१८ ) 03/04/2018 पहा (1 MB)