बंद

मानार प्रकल्प बुडीत क्षेत्रातील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मौ.बिजेवाडी ता.कंधार जि. नांदेड

मानार प्रकल्प बुडीत क्षेत्रातील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मौ.बिजेवाडी ता.कंधार जि. नांदेड
शीर्षक तारीख View / Download
मानार प्रकल्प बुडीत क्षेत्रातील खाजगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मौ.बिजेवाडी ता.कंधार जि. नांदेड 02/02/2019 पहा (175 KB)