बंद

विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध प्रकरणाची यादी (14 जुन 2018)

विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध प्रकरणाची यादी (14 जुन 2018)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध प्रकरणाची यादी (14 जुन 2018)

जिल्हा जात  प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नांदेड यांच्याकडील  विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध प्रकरणाची यादी.

14/06/2018 14/08/2018 पहा (1 MB)