बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड येथील सर्व कार्यालायीन वापरात येणाऱ्या संगणक, प्रिंटर, झेरॉक्स देखभालासाठी निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड येथील सर्व कार्यालायीन वापरात येणाऱ्या संगणक, प्रिंटर, झेरॉक्स देखभालासाठी निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड येथील सर्व कार्यालायीन वापरात येणाऱ्या संगणक, प्रिंटर, झेरॉक्स देखभालासाठी निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड येथील सर्व कार्यालायीन वापरात येणाऱ्या संगणक, प्रिंटर, झेरॉक्स देखभालासाठी निविदा

20/01/2021 05/02/2021 पहा (2 MB)