बंद

तलाठी पद भरती -2019 मुळ कागदपत्र हस्तगत करणे

तलाठी पद भरती -2019 मुळ कागदपत्र हस्तगत करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पद भरती -2019 मुळ कागदपत्र हस्तगत करणे

तलाठी पद भरती -2019, मुळ कागदपत्र तपासणीकरता सादर केलेली मुळ कागदपत्र हस्तगत करणे बाबत, दि.13 डिसेबंर 2019 व 16 डिसेबंर 2019 रोजी कार्यालयीन वेळेत.

13/12/2019 16/12/2019 पहा (498 KB)