बंद

नांदेड जिल्ह्यात ग्रामिण व नागरी भागात बंद टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा 2019-20

नांदेड जिल्ह्यात ग्रामिण व नागरी भागात बंद टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा 2019-20
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नांदेड जिल्ह्यात ग्रामिण व नागरी भागात बंद टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा 2019-20

नांदेड जिल्ह्यात ग्रामिण व नागरी भागात बंद टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत ई-निविदा 2019-20

20/03/2020 26/03/2020 पहा (2 MB)