बंद

भरती-राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड

भरती-राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भरती-राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड

जिल्हा सेतू समिती, जिल्हांधिकारी कार्यालय नांदेड मार्फत राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पं, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड या विभागात कंत्राटी पध्दतीवर निव्वळ तात्पु्रत्या,स्वरुपात विविध पदभरती.( 04 ऑक्टोबर 2018)

05/10/2018 12/10/2018 पहा (83 KB)