बंद

मनोरंजन कर विभाग

मनोरंजन कर विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मनोरंजन कर विभाग

सिनेमा व्यतिरिक्त सार्वजनिक मनोरंजनाच्या खळांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे नियम १९६० मधील सन २०१४ सुधारणा नियमावली

01/01/2019 31/12/2019 पहा (10 MB)