बंद

महसूल शाखा-2 (पाणी टंचाई ) (१२ जानेवारी २०१८ )

महसूल शाखा-2 (पाणी टंचाई ) (१२ जानेवारी २०१८ )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महसूल शाखा-2 (पाणी टंचाई ) (१२ जानेवारी २०१८ )

खाजगी टेंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे ई – निविदा .

12/01/2018 05/02/2018 पहा (3 MB)