बंद

राष्‍ट्रीय महामार्ग प्रकरणे चालविण्‍यासाठी करिता जिल्‍हा सेतू समिती,नांदेड मार्फत मुलाखतीव्‍दारे पदभरती – सेवा निवृत्‍त नायब तहसिलदार, सेवा निवृत्‍त अव्‍वल कारकून

राष्‍ट्रीय महामार्ग प्रकरणे चालविण्‍यासाठी करिता जिल्‍हा सेतू समिती,नांदेड मार्फत मुलाखतीव्‍दारे पदभरती – सेवा निवृत्‍त नायब तहसिलदार, सेवा निवृत्‍त अव्‍वल कारकून
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्‍ट्रीय महामार्ग प्रकरणे चालविण्‍यासाठी करिता जिल्‍हा सेतू समिती,नांदेड मार्फत मुलाखतीव्‍दारे पदभरती – सेवा निवृत्‍त नायब तहसिलदार, सेवा निवृत्‍त अव्‍वल कारकून

राष्‍ट्रीय महामार्ग प्रकरणे चालविण्‍यासाठी करिता जिल्‍हा सेतू समिती,नांदेड मार्फत मुलाखतीव्‍दारे पदभरती – सेवा निवृत्‍त नायब तहसिलदार, सेवा निवृत्‍त अव्‍वल कारकून

29/01/2020 05/02/2020 पहा (29 KB)