बंद

लोहा शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

लोहा शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लोहा शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

लोहा तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (28 ऑगस्ट 2018 )

28/08/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)