बंद

हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

हिमायतनगर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (25 ऑगस्ट 2018 )

21/08/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)