बंद

हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-3

हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-3
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-3

हिमायतनगर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017(12 सप्टेबंर 2018)

12/11/2018 31/03/2019 पहा (832 KB)