बंद

BAMS वैद्यकीय अधिकारी या पदांची पूर्ण यादी, अपात्र यादी, गुणानुक्रमे पात्र यादी

BAMS वैद्यकीय अधिकारी या पदांची पूर्ण यादी, अपात्र यादी, गुणानुक्रमे पात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
BAMS वैद्यकीय अधिकारी या पदांची पूर्ण यादी, अपात्र यादी, गुणानुक्रमे पात्र यादी

Total list, non eligible list & Merit list of BAMS Medical officer Under Covid-19.

18/09/2020 30/09/2020 पहा (414 KB)