बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नांदेड जिल्यातील ग्रामीण भागातील रिक्त आसलेल्या “आपले सरकार सेवा केंद्र” अपात्र यादी

नांदेड जिल्यातील ग्रामीण भागातील रिक्त आसलेल्या “आपले सरकार सेवा केंद्र” अपात्र यादी

22/04/2021 21/05/2021 पहा (1 MB)
नांदेड जिल्यातील ग्रामीण भागातील रिक्त आसलेल्या “आपले सरकार सेवा केंद्र” पात्र यादी

नांदेड जिल्यातील ग्रामीण भागातील रिक्त आसलेल्या “आपले सरकार सेवा केंद्र” पात्र यादी

22/04/2021 21/05/2021 पहा (971 KB)
जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन.

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुध्द  महाराष्ट्र शासन व इत्तर.

20/01/2021 25/01/2022 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा.जिल्हाधिकारी यानी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या वर्ष-2021

01/01/2021 31/12/2021 पहा (898 KB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

16/12/2020 31/12/2021 पहा (4 MB)
जिल्हा खाणकाम आराखडा

जिल्हा खाणकाम आराखडा

22/09/2020 31/12/2030 पहा (2 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

17/07/2020 31/07/2030 पहा (8 MB)
संग्रहित