बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन.

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुध्द  महाराष्ट्र शासन व इत्तर.

02/03/2020 20/01/2021 पहा (911 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा.जिल्हाधिकारी यानी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या साल-2020

01/01/2020 31/12/2020 पहा (812 KB)
शासकीय सुट्ट्या-2020

सार्वजनिक सुट्या -2020

01/01/2020 31/12/2020 पहा (171 KB)
संग्रहित