बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंंपा धारकांची सामायिक प्रारुप जेष्ठता यादी

अनुकंंपा धारकांची सामायिक प्रारुप जेष्ठता यादी- वर्ग 3 व वर्ग 4

26/04/2022 10/05/2022 पहा (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या ( नांदेड जिल्हा) २०२२

स्थानिक सुट्ट्या ( नांदेड जिल्हा) २०२२

01/01/2022 31/12/2022 पहा (833 KB)
सार्वजनिक सुट्ट्या 2022

सार्वजनिक सुट्ट्या 2022

01/01/2022 31/12/2022 पहा (190 KB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

22/11/2021 31/12/2022 पहा (6 MB)
जिल्हा खाणकाम आराखडा

जिल्हा खाणकाम आराखडा

22/09/2020 31/12/2030 पहा (2 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

17/07/2020 31/07/2030 पहा (8 MB)
संग्रहित