घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मनोरंजन कर विभाग

सिनेमा व्यतिरिक्त सार्वजनिक मनोरंजनाच्या खळांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे नियम १९६०

01/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (8 MB)
मनोरंजन कर विभाग

सिनेमा व्यतिरिक्त सार्वजनिक मनोरंजनाच्या खळांना अनुज्ञप्ती देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे नियम १९६० मधील सन २०१४ सुधारणा नियमावली

01/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (10 MB)
जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन.

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुध्द  महाराष्ट्र शासन व इत्तर.

06/08/2018 31/12/2019 डाउनलोड (855 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा.जिल्हाधिकारी यानी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या साल-2019

01/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (840 KB)
संग्रहित