बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सेतू समिती,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका निवड चाचणी-२०१९, अंतिम निवड यादी

सेतू समिती,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका निवड चाचणी-२०१९, अंतिम निवड यादी

09/01/2020 31/01/2020 पहा (2 MB)
सेतू समिती,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका निवड चाचणी-२०१९,निकाल

सेतू समिती,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका निवड चाचणी-२०१९,निकाल

09/01/2020 31/01/2020 पहा (4 MB)
सेतू समिती,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका निवड चाचणी-२०१९ उत्तरतालीका

सेतू समिती,नांदेड संचलित स्पर्धा परिक्षा अभ्यासिका निवड चाचणी-२०१९ उत्तरतालीका

05/01/2020 19/01/2020 पहा (3 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,मुखेड

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 मुखेड (91) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,देगलुर

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 देगलुर (90) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नायगाव

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नायगाव (89) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड (दक्षिण)

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नांदेड (दक्षिण) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड (उत्तर)

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड उत्तर मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (894 KB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,भोकर

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 भोकर(85) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित