बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र प्राप्त अर्ज यादी व नोटिस

आपले सरकार सेवा केंद्र प्राप्त अर्ज यादी व नोटिस

18/02/2021 28/02/2021 पहा (458 KB)
माहिती अधिकार कायदा 2005 द्वितीय अपिल

माहिती अधिकार कायदा 2005-राज्य माहिती आयोग,खंडपीठ औरंगाबाद मार्फत द्वितीय अपिल दि- 25 फेब्रुवारी 2021 स्ठळ-नियोजन भवन,जि.अ.का,नांदेड

03/02/2021 28/02/2021 पहा (3 MB)
माहिती अधिकार कायदा 2005 द्वितीय अपिल

माहिती अधिकार कायदा 2005-राज्य माहिती आयोग,खंडपीठ औरंगाबाद मार्फत द्वितीय अपिल दि- 24 फेब्रुवारी 2021 स्ठळ-नियोजन भवन,जि.अ.का,नांदेड

03/02/2021 28/02/2021 पहा (4 MB)
माहिती अधिकार कायदा 2005-द्वितीय अपिल

माहिती अधिकार कायदा 2005-राज्य माहिती आयोग,खंडपीठ औरंगाबाद मार्फत द्वितीय अपिल दि- 23 फेब्रुवारी 2021 स्ठळ-नियोजन भवन,जि.अ.का,नांदेड

03/02/2021 28/02/2021 पहा (4 MB)
जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन.

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुध्द  महाराष्ट्र शासन व इत्तर.

20/01/2021 25/01/2022 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा.जिल्हाधिकारी यानी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या वर्ष-2021

01/01/2021 31/12/2021 पहा (898 KB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

16/12/2020 31/12/2021 पहा (4 MB)
जिल्हा खाणकाम आराखडा

जिल्हा खाणकाम आराखडा

22/09/2020 31/12/2030 पहा (2 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

17/07/2020 31/07/2030 पहा (8 MB)
संग्रहित