बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,मुखेड

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 मुखेड (91) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,देगलुर

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 देगलुर (90) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नायगाव

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नायगाव (89) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड (दक्षिण)

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नांदेड (दक्षिण) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड (उत्तर)

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड उत्तर मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (894 KB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,भोकर

16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 भोकर(85) मतदार संघ

28/05/2019 31/05/2020 पहा (1 MB)
जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन.

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुध्द  महाराष्ट्र शासन व इत्तर.

02/03/2020 20/01/2021 पहा (911 KB)
स्थानिक सुट्ट्या

मा.जिल्हाधिकारी यानी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या साल-2020

01/01/2020 31/12/2020 पहा (812 KB)
शासकीय सुट्ट्या-2020

सार्वजनिक सुट्या -2020

01/01/2020 31/12/2020 पहा (171 KB)
संग्रहित