बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निवीदा 2020-21 कॉटेज इंडस्ट्री, माविम, नांदेड

ई-निवीदा 2020-21 कॉटेज इंडस्ट्री, माविम, नांदेड

18/06/2020 01/07/2020 पहा (9 MB)
ई-निवीदा 2020-21 स्क्रीन प्रिंटींग मशीन , माविम, नांदेड

ई-निवीदा 2020-21 स्क्रीन प्रिंटींग मशीन , माविम, नांदेड

18/06/2020 01/07/2020 पहा (8 MB)
ई-निवीदा 2020-21 सि.एफ.सी गारमेंट, माविम, नांदेड

ई-निवीदा 2020-21 सि.एफ.सी गारमेंट, माविम, नांदेड

18/06/2020 01/07/2020 पहा (9 MB)
ई-निवीदा 2020-21 मसाला युनीट , माविम, नांदेड

ई-निवीदा 2020-21 मसाला युनीट , माविम, नांदेड

18/06/2020 01/07/2020 पहा (9 MB)
ई-निवीदा 2020-21 कुलींग व्हॅन , माविम, नांदेड

ई-निवीदा 2020-21 कुलींग व्हॅन , माविम, नांदेड

18/06/2020 01/07/2020 पहा (9 MB)
ई-निवीदा 2020-21 खव्वा मेकींग युनीट , माविम, नांदेड

ई-निवीदा 2020-21 खव्वा मेकींग युनीट , माविम, नांदेड

18/06/2020 01/07/2020 पहा (8 MB)
संग्रहित