कापुस पिकावरील बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
हिमायतनगर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-3

हिमायतनगर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017(12 सप्टेबंर 2018)

12/11/2018 31/03/2019 डाउनलोड (832 KB)
धर्माबाद शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

धर्माबाद तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (06 सप्टेबंर 2018 )

15/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
बिलोली शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

बिलोली तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (06 सप्टेबंर 2018 )

05/09/2018 31/03/2019 डाउनलोड (1,021 KB)
अर्धापुर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

अर्धापुर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017(05 सप्टेबंर 2018 )

03/09/2018 31/03/2019 डाउनलोड (478 KB)
मुखेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

मुखेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (05 सप्टेबंर 2018 )

28/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (851 KB)
नायगाव शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

नायगाव तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (30 ऑगस्ट 2018 )

30/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
हदगांव शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

हदगांव तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (30 ऑगस्ट 2018 )

30/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
लोहा शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

लोहा तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (28 ऑगस्ट 2018 )

28/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
भोकर शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

भोकर तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (28 ऑगस्ट 2018 )

16/07/2018 31/03/2019 डाउनलोड (8 MB)
मुदख़ेड शेतकरी लाभार्थी टप्पा-2

मुद्खेड तालुक्यातील कापुस पिकावरील बोंड अळीग्रस्त शेतकरी लाभार्थी यादी वर्ष-2017 (28 ऑगस्ट 2018 )

24/08/2018 31/03/2019 डाउनलोड (328 KB)
संग्रहित