बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्‍प पदभरती अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी.

राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्‍प पदभरती अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी.

10/01/2020 31/01/2020 पहा (220 KB)
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्‍प पदभरती सर्वसाधारण गुणवत्‍ता यादी.

राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्‍प पदभरती सर्वसाधारण गुणवत्‍ता यादी.

10/01/2020 31/01/2020 पहा (296 KB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची आक्षेपानंतरची पात्र/अपात्र उमेदवार यादी (सुधारीत)

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची आक्षेपानंतरची पात्र/अपात्र उमेदवार यादी (सुधारीत)

07/01/2020 31/01/2020 पहा (4 MB)
पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदाकरीता प्राप्त उमेदवाराची लेखी परिक्षे करीता पात्र/ अपात्र यादी.

पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी पदाकरीता प्राप्त उमेदवाराची लेखी परिक्षे करीता पात्र/ अपात्र यादी.

02/01/2020 15/01/2020 पहा (6 MB)
तलाठी भरती 2019 अंतिम निवड यादी बाबत सुचना

तलाठी भरती 2019 अंतिम निवड यादी बाबत सुचना

31/12/2019 31/01/2020 पहा (717 KB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची आक्षेपानंतरची पात्र/अपात्र उमेदवार यादी

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची आक्षेपानंतरची पात्र/अपात्र उमेदवार यादी

26/12/2019 15/01/2020 पहा (398 KB)
वरिष्ठ वैधकीय अधिकारी (ए.आर.टी.) पदभरती

वरिष्ठ वैधकीय अधिकारी (ए.आर.टी.) पदभरती

27/12/2019 12/01/2020 पहा (131 KB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची (कंत्राटी) पात्र/अपात्र उमेदवार यादी

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची (कंत्राटी) पात्र/अपात्र उमेदवार यादी

20/12/2019 31/01/2020 पहा (1,018 KB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी स्वरूपातील पदभरती च्या वेळापत्रकाचे शुद्धिपत्रक

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी स्वरूपातील पदभरती च्या वेळापत्रकाचे शुद्धिपत्रक

16/12/2019 31/01/2020 पहा (522 KB)
संग्रहित