बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पद भरती -2019 मुळ कागदपत्र हस्तगत करणे

तलाठी पद भरती -2019, मुळ कागदपत्र तपासणीकरता सादर केलेली मुळ कागदपत्र हस्तगत करणे बाबत, दि.13 डिसेबंर 2019 व 16 डिसेबंर 2019 रोजी कार्यालयीन वेळेत.

13/12/2019 16/12/2019 पहा (498 KB)
पाणी गुणवत्ता सनियंत्रन व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ भरती

पाणी गुणवत्ता सनियंत्रन व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ भरती

05/12/2019 20/12/2019 पहा (567 KB)
भरती – तदर्थ वैदकिय अधिकारी यांची कंत्राटी स्वरुपातील पदभरती

भरती – तदर्थ वैदकिय अधिकारी यांची कंत्राटी स्वरुपातील पदभरती

03/12/2019 31/12/2019 पहा (84 KB)
संग्रहित