रुग्णालये


डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय दवाखाना

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय दवाखाना, विष्णुपुरी,नांदेड-431606


दूरध्वनी : 02462-235711
वेबसाइट दुवा : http://www.drscgmcnanded.com
श्रेणी / प्रकार: दवाखाना


श्री.ग़ु.गो.सिं. मेमोरियल दवाखाना

रेल्वे स्टेशन रोड,वजिराबाद,नांदेड 431601


श्रेणी / प्रकार: दवाखाना


सरकारी महिला दवाखाना

कॉलेज रोड,हर्ष नगर,श्याम नगर,नांदेड, 431605


श्रेणी / प्रकार: दवाखाना