बंद

महा योजना

योजना श्रेणीनुसार निवडा

फिल्टर

महा योजना

या संकेतस्थळावर नागरिकांना विविध विभागाच्या योजनांची माहिती मिळेल. योजनेचा शासन निर्णय, पात्रतेचे निकष,अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, लाभ मिळण्यास लागणारा कालावधी, संबंधित अधिकारी अशा अनेक मुद्द्यांची माहिती येथे देण्यात आलेली आहे. संकेतस्थळ:- https://mahaschemes.maharashtra.gov.in/en-index.html

प्रकाशित तारीख: 19/04/2018
तपशील पहा