Close

Shri.Jivaraj Dapakar

Tahsil Office, Hadgaon

Email : tahhadgaon[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Hadgaon
Phone : 02468-222328