Close

Shri V. M. Parlikar

Tahsildar Office, Loha

Email : tahloha[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Loha
Phone : 02466-242460