Close

Shri Santosh Kamathekar (incharge)

Tahsil Office, Kandhar

Email : tahkandhar[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Kandhar
Phone : 02466-223424