बंद

कसे पोहोचाल?

विमानाने:

नांदेडमध्ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी विमानतळ उपलब्ध आहे.

रेल्वेने:

हजूर साहिब नांदेड रेल्वे स्टेशन दक्षिण मध्य रेल्वेवर आहे

रस्त्याने:

नांदेड बस स्टँड हे एन एच 222 वर आहे.