बंद

कोरोना व्हायरस

*******************************************************************************************************************************************************************

चित्रफित

जिल्हा प्रशासन वेगवेगळ्या प्रकारच्या माहिती नागरिकांकडून मागवीत आहे.

  • दि. ०१/०३/२०२० नंतर भारतात किंवा १४/०३/२०२० नंतर जिल्हयात आलेल्या नागरिकांनी भरावयाची माहिती
  • लॉकडाऊन च्या काळात जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या वा अडचणीत असलेल्या नागरिकांची भरावयाची माहिती
  • स्वयंसेवी संस्था / दानशूर व्यक्ती मार्फत गरजू लोक / गटांना द्यावयाच्या मदतीबाबत माहिती भरणे

प्रतिबंधित क्षेत्रे  (Containment  zone )

कोविड-१९ अंतर्गत कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेची अंमलबजावणीचे अनुषंगाने जिल्ह्यात खालील प्रतिबंधित क्षेत्रे  (Containment  zone ) आज रोजी अस्तित्वात आहेत.

 

मनपा क्षेत्र –

प्रतिबंधित क्षेत्राचे नाव  कंटेनमेंट झोन घोषित केल्याचा दिनांक व आदेश नकाशा कंटेनमेंट झोन उटवल्याचा दिनांक व आदेश
अबचल नगर 27.04.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 277 केबी) ,

क्लिक करा (पिडीएफ, 966 केबी)

अंबा नगर, सांगवी 01.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 296 केबी)

मिल्लत नगर 26.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 871 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 435 केबी)
पीर बुऱ्हाण 22.04.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 324 केबी)

28.05.2020
कुंभार टेकडी, होळी 16.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 324 केबी)

10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 281 केबी )

जिजामाता कॉलनी, आनंद नगर परिसर 26.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 746 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 208 केबी) 10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 281 केबी )

रहेमत नगर 03.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 259 केबी)

क्लिक करा (पिडीएफ, 941 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 488 केबी)
स्नेह नगर 22.05.2020

 क्लिक करा (पिडीएफ, 319 केबी)

शिवाजी नगर 27.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 987 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 381 केबी)
लंगर साहिब 02.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 370 केबी)

लोहार गल्ली 22.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 937 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 349 केबी) 10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 287 केबी )

विवेक नगर 26.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 793 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 413 केबी)
करबला 10.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 310 केबी)

इतवारा 26.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 879 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 404 केबी)
जोशी गल्ली, होळी 26.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 1.021 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 500 केबी) 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 248 केबी )

रहेमान हॉस्पिटल, देगलूर नाका 01.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 903 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 357 केबी)
नई आबादी 01.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 903 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 480 केबी) 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 225 केबी )

खय्युम प्लॉट 03.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 1 एमबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 422 केबी) 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 228 केबी )

आर्यविहार अपार्टमेंट 09.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 886 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 415 केबी) 16.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 266 केबी)

सिद्धनाथपुरी 10.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ,368 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 437 केबी)
लहुजी नगर, वाघाला 10.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 707 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 348 केबी)
कृष्णा माई अपार्टमेंट 10.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 307 केबी)

एच आय जी कॉलनी 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 01 एमबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 662 केबी)
एन डी 2 (नरहरी महाराज मंदिर परिसर) 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 875केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 556 केबी)
काहळेकर हॉस्पिटल, चिखलवाडी 12.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 951केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 635 केबी)
गल्ली नं ०१, सोमेश कॉलनी 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 979केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 615 केबी)
गोदावरी अपार्टमेंट सोमेश कॉलनी 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 899केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 561 केबी)
न्याय नगर 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 1021केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 670 केबी)
पद्मजा सिटी 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 924केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 564 केबी)
बागवान कॉलनी 12.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 975केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 608 केबी)
भाग्य नगर 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 888केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 552 केबी)
यशवंत नगर 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 01 एमबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 641 केबी)
रंगार गल्ली 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 928 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 602 केबी)
रमेश निवास, इतवारा 12.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 828केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 621 केबी)
विणकर कॉलनी 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 949केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 717 केबी)
विश्वादीप नगर 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 952केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 597 केबी)
शिवविजय कॉलनी 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 890केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 515 केबी)
श्रीकृष्णा नगर, तरोडा (बु.) 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 754केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 477 केबी)
संत ज्ञानेश्वर नगर 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ,887केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 541 केबी)
समीर बाग, बरकतपुरा परिसर 12.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 881केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 586 केबी)
सिद्धी धाम अपार्टमेंट पुंडलिकवाडी 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 912 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 557 केबी)
स्वामी विवेकानंद नगर 15.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 957केबी)

क्लिक करा (जेपीजी,  366केबी)
संभाजी चौक, सिडको 11.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 969केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 617केबी)
अली नगर, खोजा कॉलनी 11.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 1 एमबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 676केबी)
इतवारा (सुधारित) 24.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 151 केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 427 केबी) 16.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 244 केबी)

तुराब नगर 24.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 211  केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 688 केबी)
रहेमतनगर भाग १ 25.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 192  केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 530  केबी) 
गल्ली नं. २,  गुलजार बाग 24.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 187  केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 552  केबी) 
कुंभार टेकडी (सुधारित) 24.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 209  केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 673  केबी)  10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 281 केबी )

श्रीहाईट्स, बोरबन फॅक्टरी 24.06.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 245  केबी)

क्लिक करा (जेपीजी, 759  केबी) 
अंबा नगर, सांगवी 01.7.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 232 केबी )

आंबेडकर नगर 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 242 केबी )

ओंकारेश्वर नगर 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 235 केबी )

काहळेकर हॉ. (सुधारित) 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 269 केबी )

खुबा मस्जिद 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 223 केबी )

गवळीपूरा 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 250 केबी )

दशमेशन गर 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 205 केबी )

म्हाडा कॉलनी 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 235 केबी )

रहेमत नगर, भाग २ 30.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 928 केबी )

लेबर कॉलनी, भाग २ 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 241 केबी )

13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 228 केबी )

शिवनगर 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 209 केबी )

शिवाजी नगर, भाग २ 29.6.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 231 केबी )

अनिकेतनगर 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 266 केबी )

आंबेडकर नगर भाग 02 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 262 केबी )

आंबेडकर नगर भाग 03 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 244 केबी )

धुमाळवाडी 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 248 केबी )

नई आबादी सुधारित 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 265 केबी )

13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 225 केबी )

निजाम कॉलनी 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 284 केबी )

न्याय नगर भाग 2 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 257 केबी )

विनायक नगर 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 271 केबी )

शाहूनगर भाग 2 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 270 केबी )

हमीदीया कॉलनी 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 247 केबी )

हैदरबाग 2 02.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 259 केबी )

हबीबीया कॉ. 06.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 223 केबी )

श्रीनगर 06.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 242 केबी )

विकास नगर 06.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 241 केबी )

चक्रधर नगर 06.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 270 केबी )

गणेशनगर 06.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 250 केबी )

खुसरो नगर 06.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 228 केबी )

उमर कॉ भाग-2 06.07.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 245 केबी )

एन डी-01,मातोश्री नगर 08.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 1 एमबी ) 

बापूनगर तरोडा बु 08.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 264 केबी ) 

बालाजीनगर 08.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 254 केबी ) 

बालाजीनगर 10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 254 केबी )

बापु नगर तरोडा 10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 264 केबी )

एन डी-01,मातोश्री नगर 10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 1024 केबी )

सावित्रीबाई फुलेनगर हे (02) 10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 330 केबी )

गणेशनगर भाग-02 10.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 302 केबी )

कंथक नगर सिडको 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 296 केबी )

गंगा चाळ 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 256 केबी )

दिलिपसिंग कॉलनी 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 260 केबी )

पद्मजा सिटी भाग 2 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 255 केबी )

लहुजीनगर पोलिस हेड क्वार्टर समोर 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 273 केबी )

वाजीराबाद 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 280 केबी )

वाल्मिकी नगर 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 271 केबी )

श्रीपाद नगर 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 264 केबी )

हातजोडी 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 282 केबी )

वाल्मिकी नगर 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 271 केबी )

श्रीपाद नगर 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 264 केबी )

हातजोडी 13.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 282 केबी )

शक्तीनगर 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 269 केबी )

दुलेशाह रहेमाननगर 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 279 केबी )

मुखेडकर अपार्टमेन्ट 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 264 केबी )

धुमाळवाडी भाग-02 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 256 केबी )

पद्मजा सिटी भाग-03 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 266 केबी )

आदर्श नगर 15.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 309 केबी )

भोई गल्ली गनिमपुरा 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 263 केबी )

रघुनाथ नगर 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 246 केबी )

राहिमपूर 16.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 281 केबी )

विजय नगर 15.07.2020

क्लिक करा ( पिडीएफ, 252 केबी )

 

ग्रामीण क्षेत्र –

प्रतिबंधित क्षेत्राचे नाव कंटेनमेंट झोन घोषित केल्याचा दिनांक व आदेश नकाशा कंटेनमेंट झोन उठविल्याचा दिनांक व आदेश
मालवाडा, ता. माहूर 10.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 1 एमबी)

रावणकुळा, ता. मुखेड 22.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 936 केबी)

शिवाजी नगर-गायकवाड गल्ली, ता. मुखेड 24.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 2 एमबी)

दहेली तांडा, ता. किनवट 25.05.2020
क्लिक करा (पिडीएफ, 672 केबी)
वडसा, ता. माहूर 25.05.2020

क्लिक करा (पिडीएफ, 1 एमबी)